Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1947:164 · Visa fulltext
Lag (1947:164) om förbud mot politiska uniformer
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: Rskr 1947:136
Upphävd: 2002-07-01
Ändring, SFS 1991:265
Rubrik: Lag (1991:265) om ändring i lagen (1947:164) om förbud mot politiska uniformer
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 2 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 2002:333
Rubrik: Lag (2002:333) om upphävande av lagen (1947:164) om förbud mot politiska uniformer
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:KU23, rskr. 2001/02:234