Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1686:0903 · Visa register
Kyrkolag (1686:0903)
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1686-09-03
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:301
Upphävd: 1993-01-01
2 kap. 3 § har upphävts genom lag (1988:1556). 4 § har upphävts genom lag (1988:1556). 8 § har upphävts genom lag (1988:1556). 13 § har upphävts genom lag (1989:882). 11 kap. 12 § har upphävts genom lag (1988:1556). 14 kap. 1 § har upphävts genom lag (1989:273). 19 kap. 2 § har upphävts genom lag (1982:989). 6 § har upphävts genom lag (1988:1556). 18 § har upphävts genom lag (1988:1556). 21 kap. har upphävts genom lag (1988:1556). 22 kap. 1 § har upphävts genom lag (1988:1556). 2 § har upphävts genom lag (1988:1556). 23 kap. 1 § har upphävts genom lag (1988:1556). 26 kap. 6 § har upphävts genom lag (1988:1556). 8 § har upphävts genom lag (1988:1556). 27 kap. 1 § har upphävts genom lag (1988:1556) till den del dessa avser skyldighet att underrätta regeringen om uppförandet av kyrkobyggnader.