Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1686:0903 · Visa fulltext
Kyrkolag (1686:0903)
Departement: Civildepartementet
Upphävd: 1993-01-01
Ändring, SFS 1873:71 s.1
Omfattning: ändr.
Ändring, SFS 1910:29 s.2
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 4, 8 §§
Ändring, SFS 1919:187
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ändring, SFS 1921:282
Omfattning: upph. 19 kap 12-16 §§
Ändring, SFS 1921:589
Omfattning: upph. 14 kap 3, 6 §§; ändr. 2 kap 8 §
Ändring, SFS 1946:778
Omfattning: tillägg till 3 kap
Ändring, SFS 1947:275
Omfattning: upph. 24 kap 30-33 §§; ändr. 11 kap 8 §, 24 kap 11 §, 26 kap 1 §
Ändring, SFS 1948:95
Omfattning: upph. 5 kap
Ändring, SFS 1948:489
Omfattning: tillägg
Ändring, SFS 1951:680
Omfattning: upph. 1, 4 §§ av 1873:71 s.1
Ändring, SFS 1951:683
Omfattning: upph. 3 § av 1873:71 s.1
Ändring, SFS 1952:48
Omfattning: upph. 14 kap 5 §; ändr. 14 kap 1 §
Ändring, SFS 1952:49
Omfattning: ikrafttr. av 1952:48
Ändring, SFS 1957:575
Omfattning: upph. 24 kap 3 §
Ändring, SFS 1957:577
Omfattning: upph. 19 kap 11 §
Ändring, SFS 1963:525
Omfattning: ändr. 1946:778
Ändring, SFS 1963:633
Omfattning: upph. 20 kap
Ändring, SFS 1975:1190
Omfattning: upph. 1919:187
Ändring, SFS 1975:1191
Omfattning: ändr. 1910:29 s.2
Ändring, SFS 1975:1192
Omfattning: ändr.
Ändring, SFS 1979:926
Omfattning: upph. 7 kap 2 § delvis
Ändring, SFS 1982:989
Rubrik: Lag (1982:989) om ändring i kyrkolagen
Omfattning: upph. 19 kap 2 §
Förarbeten: Skr 1982:3, KLU 1982:1, kskr 1982:1, prop. 1982/83:7, KU 1982/83:5, rskr 1982/83:4
Ändring, SFS 1988:1556
Rubrik: Lag (1988:1556) om ändring i kyrkolagen
Omfattning: upph. 2 kap 3, 4, 8 §§, 11 kap 12 §, 19 kap 6, 18 §§, 21 kap, 22 kap 1, 2 §§, 23 kap 1 §, 26 kap 6, 8 §§, 27 kap 1 § delvis
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:17, 1988/89:KU10, rskr 1988/89:43
Ändring, SFS 1989:273
Rubrik: Lag (1989:273) om ändring i kyrkolagen
Omfattning: upph. 14 kap 1 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:114, 1988/89:KU29, rskr 1988/89:250
Ändring, SFS 1989:882
Rubrik: Lag (1989:882) om ändring i kyrkolagen
Omfattning: upph. 2 kap 13 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:148, 1989/90:JuU1, rskr 1989/90:12
Ändring, SFS 1992:301
Omfattning: upph.