Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1686:0903 · Visa register
Kyrkolag (1686:0903)
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1686-09-03
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:301
Upphävd: 1993-01-01
2 kap. 3 § har upphävts genom lag (1988:1556). 4 § har upphävts genom lag (1988:1556). 8 § har upphävts genom lag (1988:1556). 13 § har upphävts genom lag (1989:882). 11 kap. 12 § har upphävts genom lag (1988:1556). 14 kap. 1 § har upphävts genom lag (1989:273). 19 kap. 2 § har upphävts genom lag (1982:989). 6 § har upphävts genom lag (1988:1556). 18 § har upphävts genom lag (1988:1556). 21 kap. har upphävts genom lag (1988:1556). 22 kap. 1 § har upphävts genom lag (1988:1556). 2 § har upphävts genom lag (1988:1556). 23 kap. 1 § har upphävts genom lag (1988:1556). 26 kap. 6 § har upphävts genom lag (1988:1556). 8 § har upphävts genom lag (1988:1556). 27 kap. 1 § har upphävts genom lag (1988:1556) till den del dessa avser skyldighet att underrätta regeringen om uppförandet av kyrkobyggnader.