Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1422 · Visa fulltext
Förordning (2022:1422) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2023
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2023-01-01
Tidsbegränsad: 2024-01-01