Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1422 · Visa register
Förordning (2022:1422) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2023
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-09-22
Ikraft: 2023-01-01
Tidsbegränsad: 2024-01-01
1 § Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2023 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.: Inkomstår Uppräkningsfaktor 2022 1,048 2023 1,047