Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1422 · Visa register
Förordning (2022:1422) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2023
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-09-22
Ikraft: 2023-01-01
Tidsbegränsad: 2024-01-01
/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2023 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.: Inkomstår Uppräkningsfaktor 2022 1,048 2023 1,047 Övergångsbestämmelser 2022:1422 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2023.