Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:848 · Visa fulltext
Förordning (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2021-10-12 överg.best.
Ändring, SFS 2022:224
Rubrik: Förordning (2022:224) om ändring i förordningen (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2022-04-27 överg.best.
Ändring, SFS 2023:87
Rubrik: Förordning (2023:87) om ändring i förordningen (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2023-04-05 överg.best.