Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:176 · Visa fulltext
Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:304
Rubrik: Förordning (2021:304) om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Omfattning: ny 13 a §
Ikraft: 2021-05-25
Ändring, SFS 2021:655
Rubrik: Förordning (2021:655) om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Omfattning: ändr. 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2021-07-15
Ändring, SFS 2021:1297
Rubrik: Förordning (2021:1297) om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Omfattning: ny 15 a §
Ikraft: 2022-02-01
Ändring, SFS 2022:23
Rubrik: Förordning (2022:23) om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Omfattning: ändr. 4, 12 §§
Ikraft: 2022-02-20
Ändring, SFS 2022:1499
Rubrik: Förordning (2022:1499) om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2023:914
Rubrik: Förordning (2023:914) om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 8 §§; nya 4 a, 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2024:204
Rubrik: Förordning (2024:204) om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2024-05-14