Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:514 · Visa fulltext
Lag (2020:514) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2020-07-12
Förarbeten: Prop. 2019/20:159, bet. 2019/20:NU19, rskr. 2019/20:313