Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:127 · Visa fulltext
Förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2020-03-19
Tidsbegränsad: 2022-02-01
Ändring, SFS 2020:240
Rubrik: Förordning (2020:240) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2020:296
Rubrik: Förordning (2020:296) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: forts.giltighet
Ändring, SFS 2020:426
Rubrik: Förordning (2020:426) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. 3, 4 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2020-06-08 överg.best.
Ändring, SFS 2020:504
Rubrik: Förordning (2020:504) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2020:581
Rubrik: Förordning (2020:581) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2020:714
Rubrik: Förordning (2020:714) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; upph. 3 a §; ändr. 3 §; ny bil.
Ikraft: 2020-07-04
Ändring, SFS 2020:735
Rubrik: Förordning (2020:735) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-07-19
Ändring, SFS 2020:741
Rubrik: Förordning (2020:741) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-08-05
Ändring, SFS 2020:746
Rubrik: Förordning (2020:746) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-08-15
Ändring, SFS 2020:759
Rubrik: Förordning (2020:759) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: forts.giltighet
Ändring, SFS 2020:847
Rubrik: Förordning (2020:847) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2020:866
Rubrik: Förordning (2020:866) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-11-02
Ändring, SFS 2020:913
Rubrik: Förordning (2020:913) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-11-20
Ändring, SFS 2020:1232
Rubrik: Förordning (2020:1232) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 3 §
Ikraft: 2020-12-22 överg.best.
Ändring, SFS 2021:14
Rubrik: Förordning (2021:14) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-01-20
Ändring, SFS 2021:50
Rubrik: Förordning (2021:50) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. 3 §, bil.; nya 3 a, 5 §§
Ikraft: 2021-02-06
Ändring, SFS 2021:222
Rubrik: Förordning (2021:222) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 3 a §
Ikraft: 2021-03-31
Ändring, SFS 2021:354
Rubrik: Förordning (2021:354) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-05-17
Ändring, SFS 2021:388
Rubrik: Förordning (2021:388) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2021:564
Rubrik: Förordning (2021:564) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-06-14
Ändring, SFS 2021:578
Rubrik: Förordning (2021:578) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. 3, 3 a §§
Ikraft: 2021-06-25
Ändring, SFS 2021:707
Rubrik: Förordning (2021:707) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2021-06-30
Ändring, SFS 2021:794
Rubrik: Förordning (2021:794) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-07-12
Ändring, SFS 2021:822
Rubrik: Förordning (2021:822) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-07-26
Ändring, SFS 2021:832
Rubrik: Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2021-08-23
Ändring, SFS 2021:835
Rubrik: Förordning (2021:835) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2021:841
Rubrik: Förordning (2021:841) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-09-06
Ändring, SFS 2021:851
Rubrik: Förordning (2021:851) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 3, 3 a, 5 §§, den nya bil. 1; ny bil. 2
Ikraft: 2021-09-20
Ändring, SFS 2021:858
Rubrik: Förordning (2021:858) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2021-09-27
Ändring, SFS 2021:874
Rubrik: Förordning (2021:874) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2021-10-04
Ändring, SFS 2021:887
Rubrik: Förordning (2021:887) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2021-10-11
Ändring, SFS 2021:894
Rubrik: Förordning (2021:894) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2021-10-19
Ändring, SFS 2021:946
Rubrik: Förordning (2021:946) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2021-11-05
Ändring, SFS 2021:944
Rubrik: Förordning (2021:944) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2021:987
Rubrik: Förordning (2021:987) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2021-11-08
Ändring, SFS 2021:1069
Rubrik: Förordning (2021:1069) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2021-11-15
Ändring, SFS 2021:1089
Rubrik: Förordning (2021:1089) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2021-11-30
Ändring, SFS 2021:1125
Rubrik: Förordning (2021:1125) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2021-12-07
Ändring, SFS 2021:1196
Rubrik: Förordning (2021:1196) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2021-12-14
Ändring, SFS 2021:1237
Rubrik: Förordning (2021:1237) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2021-12-21
Ändring, SFS 2021:1310
Rubrik: Förordning (2021:1310) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. 3 a, 5 §§
Ikraft: 2021-12-28