Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:127 · Visa fulltext
Förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2020-03-19
Tidsbegränsad: 2022-04-01
Ändring, SFS 2020:240
Rubrik: Förordning (2020:240) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2020:296
Rubrik: Förordning (2020:296) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: forts.giltighet
Ändring, SFS 2020:426
Rubrik: Förordning (2020:426) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. 3, 4 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2020-06-08 överg.best.
Ändring, SFS 2020:504
Rubrik: Förordning (2020:504) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2020:581
Rubrik: Förordning (2020:581) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2020:714
Rubrik: Förordning (2020:714) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; upph. 3 a §; ändr. 3 §; ny bil.
Ikraft: 2020-07-04
Ändring, SFS 2020:735
Rubrik: Förordning (2020:735) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-07-19
Ändring, SFS 2020:741
Rubrik: Förordning (2020:741) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-08-05
Ändring, SFS 2020:746
Rubrik: Förordning (2020:746) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-08-15
Ändring, SFS 2020:759
Rubrik: Förordning (2020:759) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: forts.giltighet
Ändring, SFS 2020:847
Rubrik: Förordning (2020:847) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2020:866
Rubrik: Förordning (2020:866) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020-11-02
Ändring, SFS 2020:913
Rubrik: Förordning (2020:913) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-11-20
Ändring, SFS 2020:1232
Rubrik: Förordning (2020:1232) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 3 §
Ikraft: 2020-12-22 överg.best.
Ändring, SFS 2021:14
Rubrik: Förordning (2021:14) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-01-20
Ändring, SFS 2021:50
Rubrik: Förordning (2021:50) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. 3 §, bil.; nya 3 a, 5 §§
Ikraft: 2021-02-06
Ändring, SFS 2021:222
Rubrik: Förordning (2021:222) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 3 a §
Ikraft: 2021-03-31
Ändring, SFS 2021:354
Rubrik: Förordning (2021:354) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-05-17
Ändring, SFS 2021:388
Rubrik: Förordning (2021:388) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2021:564
Rubrik: Förordning (2021:564) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-06-14
Ändring, SFS 2021:578
Rubrik: Förordning (2021:578) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. 3, 3 a §§
Ikraft: 2021-06-25
Ändring, SFS 2021:707
Rubrik: Förordning (2021:707) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2021-06-30
Ändring, SFS 2021:794
Rubrik: Förordning (2021:794) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-07-12
Ändring, SFS 2021:822
Rubrik: Förordning (2021:822) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-07-26
Ändring, SFS 2021:832
Rubrik: Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2021-08-23
Ändring, SFS 2021:835
Rubrik: Förordning (2021:835) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2021:841
Rubrik: Förordning (2021:841) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021-09-06
Ändring, SFS 2021:851
Rubrik: Förordning (2021:851) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 3, 3 a, 5 §§, den nya bil. 1; ny bil. 2
Ikraft: 2021-09-20
Ändring, SFS 2021:858
Rubrik: Förordning (2021:858) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2021-09-27
Ändring, SFS 2021:874
Rubrik: Förordning (2021:874) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2021-10-04
Ändring, SFS 2021:887
Rubrik: Förordning (2021:887) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2021-10-11
Ändring, SFS 2021:894
Rubrik: Förordning (2021:894) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2021-10-19
Ändring, SFS 2021:944
Rubrik: Förordning (2021:944) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2021:946
Rubrik: Förordning (2021:946) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2021-11-05
Ändring, SFS 2021:987
Rubrik: Förordning (2021:987) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2021-11-08
Ändring, SFS 2021:1069
Rubrik: Förordning (2021:1069) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2021-11-15
Ändring, SFS 2021:1089
Rubrik: Förordning (2021:1089) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2021-11-30
Ändring, SFS 2021:1125
Rubrik: Förordning (2021:1125) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2021-12-07
Ändring, SFS 2021:1196
Rubrik: Förordning (2021:1196) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2021-12-14
Ändring, SFS 2021:1237
Rubrik: Förordning (2021:1237) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2021-12-21
Ändring, SFS 2021:1310
Rubrik: Förordning (2021:1310) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. 3 a, 5 §§
Ikraft: 2021-12-28
Ändring, SFS 2022:24
Rubrik: Förordning (2022:24) om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
Omfattning: ändr. 3 a, 5 §§, bil. 2
Ikraft: 2022-01-21
Ändring, SFS 2022:53
Rubrik: Förordning (2022:53) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. bil. 1
Ikraft: 2022-01-31