Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:556 · Visa fulltext
Förordning (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2019-08-01
Ändring, SFS 2019:1280
Rubrik: Förordning (2019:1280) om ändring i förordningen (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning
Omfattning: upph. p 2, 3 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr.p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2019-12-30