Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:547 · Visa fulltext
Lag (2019:547) om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:96, bet. 2018/19:JuU28, rskr. 2018/19:297