Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:382 · Visa fulltext
Vägtrafikdataförordning (2019:382)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:662
Rubrik: Förordning (2019:662) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)
Omfattning: ny 5 kap. 3 a §
Ikraft: 2019-12-15
Ändring, SFS 2019:795
Rubrik: Förordning (2019:795) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:303
Rubrik: Förordning (2020:303) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)
Omfattning: ändr. 5 kap. 16 §, bil. 2
Ikraft: 2020-05-23
Förarbeten: direktiv 2003/59/EG
Ändring, SFS 2020:628
Rubrik: Förordning (2020:628) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)
Omfattning: ändr. 3 kap. 16 §, 4 kap. 3, 11 §§, 6 kap. 7 §, bil. 3, rubr. närmast före 3 kap. 16 §
Ikraft: 2020-09-01
Ändring, SFS 2020:891
Rubrik: Förordning (2020:891) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, bil. 1
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:1152
Rubrik: Förordning (2020:1152) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)
Omfattning: ändr. 5 kap. 5, 6 §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:39
Rubrik: Förordning (2021:39) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2021-03-01
Ändring, SFS 2021:828
Rubrik: Förordning (2021:828) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2021-12-01
Ändring, SFS 2021:897
Rubrik: Förordning (2021:897) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)
Omfattning: ny 4 kap. 23 §
Ikraft: 2021-12-01
Ändring, SFS 2021:1042
Rubrik: Förordning (2021:1042) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2021:1307
Rubrik: Förordning (2021:1307) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 3 kap. 17 §, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10,12 §§, 5 kap. 16 §, 6 kap. 7 §, bil. 1, 2, 3, 4, rubr. närmast före 3 kap. 17 §; nya 1 kap. 7 a §, 5 kap. 13 a §
Ikraft: 2022-02-02 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2006/22/EG
Ändring, SFS 2022:428
Rubrik: Förordning (2022:428) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2022-06-01
Ändring, SFS 2022:478
Rubrik: Förordning (2022:478) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §, bil. 3, 4
Ikraft: 2022-06-15 överg.best.
Ändring, SFS 2022:699
Rubrik: Förordning (2022:699) om ändring vägtrafikdataförordningen (2019:382)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 a §, 6 kap. 3 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:784
Rubrik: Förordning (2022:784) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, bil. 1
Ikraft: 2022-07-01