Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:1256 · Visa fulltext
Förordning (2019:1256) om förhandsprövning av tjänster hos public service- företagen
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2023:295
Rubrik: Förordning (2023:295) om ändring i förordningen (2019:1256) om uppgifter för Myndigheten för press, radio och tv vid förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen
Omfattning: upph. rubr. närmast före 1 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 6, 7 §§, rubr. närmast före 3, 6 §§
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: prop. 2022/23:83, bet. 2022/23:KU34, rskr. 2022/23:187
Ändring, SFS 2023:855
Rubrik: Förordning (2023:855) om ändring i förordningen (2019:1256) om förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2024-01-01