Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:558 · Visa fulltext
Förordning (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2019-08-15 överg.best.
Ändring, SFS 2019:698
Rubrik: Förordning (2019:698) om ändring i förordningen (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan
Omfattning: ändr. 7 §; ny 7 a §
Ikraft: 2019-12-23