Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:2088 · Visa fulltext
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61, direktiv 2014/40/EU
Ändring, SFS 2019:124
Rubrik: Lag (2019:124) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Omfattning: ändr. p 1 i ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 11 kap. 19, 20 §§, rubr. 11 kap. 20 §
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:43, bet. 2018/19:SoU17, rskr. 2018/19:151
Ändring, SFS 2020:344
Rubrik: Lag (2020:344) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Omfattning: ändr. 7 kap. 8 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:25
Ändring, SFS 2020:877
Rubrik: Lag (2020:877) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 4 §§
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16
Ändring, SFS 2021:623
Rubrik: Lag (2021:623) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2022:1145
Rubrik: Lag (2022:1145) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Omfattning: nuvarande 7 kap. 16 §, 8 kap. 4 § betecknas 7 kap. 19 a §, 8 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 3 §, den nya 7 kap. 19 a §, 7 kap. 21 §, rubr. närmast före 7 kap. 16 §, 8 kap. 4 § sätts närmast före 7 kap. 19 a §, 8 kap. 5 §; nya 7 kap. 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 19 f, 19 g §§, 8 kap. 4 §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441
Ändring, SFS 2022:1262
Rubrik: Lag (2022:1262) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Omfattning: nuvarande 5 kap. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§ betecknas 5 kap. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§; ändr. 1 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 8 §§, 5 kap. 1, 3, de nya 14, 16, 17, 18 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 3, 4, 5, 8, 10 §§, 8 kap. 2 §, 10 kap. 2, 4 §§, 11 kap. 6, 12, 13 §§, rubr. till 4 kap., rubr. närmast före 5 kap. 14, 15, 16, 17, 18, 21 §§, sätts närmast före 5 kap. 13, 14, 15, 16, 17, 20 §§, rubr. närmast före 8 kap. 5 §; nya 4 kap. 9, 10, 11 §§, 8 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 11 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:200, bet. 2021/22:SoU31, rskr. 2021/22:443
Ändring, SFS 2024:197
Rubrik: Lag (2024:197) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Omfattning: upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2022:1262; nuvarande 11 kap. 11, 12, 13, 14 §§ betecknas 11 kap. 10, 11,12,13 §§, nuvarande 7 kap. 19 g § betecknas 11 kap. 14 §; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §, 7 kap. 3, 5 §§, 8 kap. 2 §, 11 kap. 1, 6, 17, 18 §§, rubr. närmast före 11 kap. 11, 12, 13, 14 §§ sätts närmast före 11 kap. 10, 11,12, 13 §§; ny rubr. närmast före 11 kap. 14 §
Ikraft: 2024-05-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:54, bet. 2023/24:SoU9, rskr. 2023/24:150, direktiv 2014/40/EU