Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1486 · Visa fulltext
Förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED DF
Ikraft: 2018-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1131
Rubrik: Förordning (2019:1131) om ändring i förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:977
Rubrik: Förordning (2021:977) om ändring i förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 2, 3, 6, 7, 12, 15 §§
Ikraft: 2021-12-01
Ändring, SFS 2022:571
Rubrik: Förordning (2022:571) om ändring i förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:821
Rubrik: Förordning (2022:821) om ändring i förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning
Omfattning: ändr. 6 §; nya 1 b, 6 a §§
Ikraft: 2022-08-01