Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1392 · Visa fulltext
Lag (2018:1392) om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438