Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:870 · Visa fulltext
Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter inför och vid höjd beredskap
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Ikraft: 2017-11-01
Ändring, SFS 2019:1126
Rubrik: Förordning (2019:1126) om ändring i förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2022:569
Rubrik: Förordning (2022:569) om ändring i förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap
Omfattning: upph. rubr. närmast före 2, 5 §§; ändr. författningsrubr., 1, 4, 5, 6, 7, 8 §§; nya 1 a §, rubr. närmast före 1 a, 6 §§
Ikraft: 2022-10-01