Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:630 · Visa fulltext
Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2018:177
Rubrik: Lag (2018:177) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207
Ändring, SFS 2018:332
Rubrik: Lag (2018:332) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: upph. 5 kap. 10 §, rubr. närmast före 5 kap. 10; ändr. 5 kap. 1, 5, 6 §§, 6 kap. 4 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246
Ändring, SFS 2018:737
Rubrik: Lag (2018:737) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1148
Rubrik: Lag (2018:1148) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 3 kap. 5, 6, 22, 25 §§, 4 kap. 9 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:1221
Rubrik: Lag (2018:1221) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427
Ändring, SFS 2018:1230
Rubrik: Lag (2018:1230) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427, prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2019:608
Rubrik: Lag (2019:608) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 1, 25 §§, 4 kap. 8, 9 §§, 7 kap. 1 §; nytt 7 a kap.
Ikraft: 2019-11-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:125, bet. 2019/20:JuU2, rskr. 2019/20:1, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:772
Rubrik: Lag (2019:772) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:774
Rubrik: Lag (2019:774) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 6, 15 §§, 3 kap. 7, 8, 13, 17, 18, 31 §§, 4 kap. 6 §, 6 kap. 4 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 2 kap. 6, 15 §§; nya 6 a kap., 3 kap. 32 §, 6 kap. 4 a §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:980
Rubrik: Lag (2019:980) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:1254
Rubrik: Lag (2019:1254) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §, 3 kap. 8, 25 §§; ny 3 kap. 8 a §
Ikraft: 2020-01-02
Förarbeten: Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2020:51
Rubrik: Lag (2020:51) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 8, 9 §§, 3 kap. 26, 27 §§; ny 4 kap. 3 a §
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:55, bet. 2019/20:FiU32, rskr. 2019/20:156, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2020:661
Rubrik: Lag (2020:661) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342
Ändring, SFS 2020:1039
Rubrik: Lag (2020:1039) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60
Ändring, SFS 2021:517
Rubrik: Lag (2021:517) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 16 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:119, bet. 2020/21:CU20, rskr. 2020/21:319, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2021:903
Rubrik: Lag (2021:903) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 6, 7 §§, 3 kap. 5, 6, 18, 22, 25, 32 §§, 4 kap. 9 §, 5 kap. 9 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2021-11-10
Förarbeten: Prop. 2020/21:206, bet. 2021/22:FiU7, rskr. 2021/22:11
Ändring, SFS 2022:691
Rubrik: Lag (2022:691) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324