Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:319 · Visa fulltext
Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 2017-06-01
Ändring, SFS 2020:600
Rubrik: Förordning (2020:600) om ändring i förordningen (2017:319) om utstationering av arbetstagare
Omfattning: upph. rubr. närmast före 10 §; nuvarande 10, 11 §§ betecknas 12, 13 §§; ändr. 2, 4, 5, 7, 8, 9 §§, de nya 12, 13 §§; nya 10, 11 §§, rubr. närmast före de nya 10, 12 §§
Ikraft: 2020-07-30 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2018/957
Ändring, SFS 2022:477
Rubrik: Förordning (2022:477) om ändring i förordningen (2017:319) om utstationering av arbetstagare
Omfattning: upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2020:600
Ikraft: 2022-06-15
Förarbeten: direktiv 96/71/EG