Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:195 · Visa fulltext
Förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2017-03-23 överg.best.
Ändring, SFS 2018:914
Rubrik: Förordning (2018:914) om ändring i förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:661
Rubrik: Förordning (2019:661) om ändring i förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2019-12-01
Ändring, SFS 2020:1088
Rubrik: Förordning (2020:1088) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2020-12-31
Ändring, SFS 2023:767
Rubrik: Förordning (2023:767) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 3, 20 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2024-01-02