Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:319 · Visa fulltext
Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 2017-06-01
Ändring, SFS 2020:600
Rubrik: Förordning (2020:600) om ändring i förordningen (2017:319) om utstationering av arbetstagare
Omfattning: upph. rubr. närmast före 10 §; nuvarande 10, 11 §§ betecknas 12, 13 §§; ändr. 2, 4, 5, 7, 8, 9 §§, de nya 12, 13 §§; nya 10, 11 §§, rubr. närmast före de nya 10, 12 §§
Ikraft: 2020-07-30 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2018/957