Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:153 · Visa fulltext
/Rubriken upphör att gälla U:2022-10-01/ Förordning (2017:153) om instruktion för Bokföringsnämnden /Rubriken träder i kraft I:2022-10-01/ Förordning (2017:153) med instruktion för Bokföringsnämnden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2022:566
Rubrik: Förordning (2022:566) om ändring i förordningen (2017:153) om instruktion för Bokföringsnämnden
Omfattning: upph. rubr. närmast före 11 §; ändr. författningsrubr., 10 §
Ikraft: 2022-10-01