Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1334 · Visa fulltext
Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Upphävd: 2024-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:404
Rubrik: Förordning (2019:404) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
Omfattning: ändr. 3, 17 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2019:1262
Rubrik: Förordning (2019:1262) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
Omfattning: ändr. 5, 15 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2020:1087
Rubrik: Förordning (2020:1087) om fortsatt giltighet av förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2021:131
Omfattning: utgår genom 2021:199
Ändring, SFS 2021:199
Rubrik: Förordning (2021:199) om ändring i förordningen (2021:131) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
Omfattning: utgår 2021:131
Ändring, SFS 2021:200
Rubrik: Förordning (2021:200) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
Omfattning: ändr. 5, 14, 15 §§
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2022:801
Rubrik: Förordning (2022:801) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
Omfattning: upph. 12, 13, 16, 18, 19 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 1, 5, 9, 15, 17, 20, 26 §§; nya 12, 13, 18, 19, 19 a, 26 a §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2022-07-12 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2022:802
Rubrik: Förordning (2022:802) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
Omfattning: ändr. 5, 15 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2023:25
Rubrik: Förordning (2023:25) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
Omfattning: upph. 26 a §; ändr.17, 20 §§, rubr. närmast före 11 §; nya 11 a, 11 b, 11 c, 17 a,17 b §§
Ikraft: 2023-02-28
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2023:26
Rubrik: Förordning (2023:26) om upphävande av förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
Omfattning: upph.
Ikraft: 2024-04-01 överg.best.