Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1334 · Visa fulltext
Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2019:404
Rubrik: Förordning (2019:404) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
Omfattning: ändr. 3, 17 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2019:1262
Rubrik: Förordning (2019:1262) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
Omfattning: ändr. 5, 15 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2020:1087
Rubrik: Förordning (2020:1087) om fortsatt giltighet av förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2021:131
Omfattning: utgår genom 2021:199
Ändring, SFS 2021:199
Rubrik: Förordning (2021:199) om ändring i förordningen (2021:131) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
Omfattning: utgår 2021:131
Ändring, SFS 2021:200
Rubrik: Förordning (2021:200) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
Omfattning: ändr. 5, 14, 15 §§
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2022:801
Rubrik: Förordning (2022:801) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
Omfattning: upph. 12, 13, 16, 18, 19 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 1, 5, 9, 15, 17, 20, 26 §§; nya 12, 13, 18, 19, 19 a, 26 a §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2022-07-12 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2022:802
Rubrik: Förordning (2022:802) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
Omfattning: ändr. 5, 15 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535