Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:705 · Visa fulltext
Förordning (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2016-07-15 överg.best.
Tidsbegränsad: 2029-01-01
Ändring, SFS 2017:896
Rubrik: Förordning (2017:896) om ändring i förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå
Omfattning: ändr. 17, 18 §§
Ikraft: 2018-07-02 överg.best.
Ändring, SFS 2021:282
Rubrik: Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. p 3 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:1343
Rubrik: Förordning (2021:1343) om ändring i förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå
Omfattning: upph. 11, 12, 19, 20 §§, rubr. närmast före 10, 12 §§; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 1, 2, 3, 5, 15 §§, rubr. närmast efter 3 §, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 1 a, 1 b, 2 a, 15 a §§, rubr. närmast före 1 a, 2 a, 4, 9, 15 a, 16, 17, 18 §§
Ikraft: 2022-02-01 överg.best.