Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:732 · Visa fulltext
Elsäkerhetslag (2016:732)
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:163, bet. 2015/16:FöU12, rskr. 2015/16:265