Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:517 · Visa fulltext
Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2015-07-15
Ändring, SFS 2016:358
Rubrik: Förordning (2016:358) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 9, 10, 19 §§
Ikraft: 2016-05-10
Ändring, SFS 2017:815
Rubrik: Förordning (2017:815) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 26 a, 27 §§, rubr. närmast före 10 §; ny 26 a §
Ikraft: 2017-07-25
Ändring, SFS 2018:889
Rubrik: Förordning (2018:889) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1456
Rubrik: Förordning (2018:1456) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 7, 8 §§; ny 16 a §
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2019:526
Rubrik: Förordning (2019:526) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 4, 7, 25 §§
Ikraft: 2019-07-15
Ändring, SFS 2020:1185
Rubrik: Förordning (2020:1185) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:1277
Rubrik: Förordning (2021:1277) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 7, 25 §§; nya 6 a, 8 a, 17 a §§
Ikraft: 2022-01-18 överg.best.
Ändring, SFS 2022:439
Rubrik: Förordning (2022:439) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 2, 10, 16 a §§; nya 4 a, 10 a, 10 b, 16 b, 17 b §§
Ikraft: 2022-06-03
Ändring, SFS 2022:1848
Rubrik: Förordning (2022:1848) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 6 §; nya 2 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f §§
Ikraft: 2023-02-01
Ändring, SFS 2023:27
Rubrik: Förordning (2023:27) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2023-02-28
Ändring, SFS 2024:17
Rubrik: Förordning (2024:17) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 2, 7, 23, 24, 28 §§
Ikraft: 2024-02-27
Ändring, SFS 2024:375
Rubrik: Förordning (2024:375) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 8, 10, 14, 26 a §§
Ikraft: 2024-07-01