Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:517 · Visa fulltext
Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2015-07-15
Ändring, SFS 2016:358
Rubrik: Förordning (2016:358) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 9, 10, 19 §§
Ikraft: 2016-05-10
Ändring, SFS 2017:815
Rubrik: Förordning (2017:815) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 26 a, 27 §§, rubr. närmast före 10 §; ny 26 a §
Ikraft: 2017-07-25
Ändring, SFS 2018:889
Rubrik: Förordning (2018:889) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1456
Rubrik: Förordning (2018:1456) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 7, 8 §§; ny 16 a §
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2019:526
Rubrik: Förordning (2019:526) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 4, 7, 25 §§
Ikraft: 2019-07-15
Ändring, SFS 2020:1185
Rubrik: Förordning (2020:1185) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:1277
Rubrik: Förordning (2021:1277) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 7, 25 §§; nya 6 a, 8 a, 17 a §§
Ikraft: 2022-01-18 överg.best.
Ändring, SFS 2022:439
Rubrik: Förordning (2022:439) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
Omfattning: ändr. 2, 10, 16 a §§; nya 4 a, 10 a, 10 b, 16 b, 17 b §§
Ikraft: 2022-06-03