Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1105 · Visa fulltext
Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:18
Rubrik: Förordning (2020:18) om ändring i förordningen (2014:1105) om utbildning till polisman
Omfattning: ändr. 7, 8 §§; ny 8 a §
Ikraft: 2020-02-25 överg.best.