Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1064 · Visa fulltext
Förordning (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2014-11-01
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:1520
Omfattning: upph.