Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:353 · Visa fulltext
Lag (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS3, bet. 2012/13:KU24, rskr. 2012/13:218
Ändring, SFS 2016:1102
Rubrik: Lag (2016:1102) om ändring i lagen (2013:353) med instruktion för Partibidragsnämnden
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:39