Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:1007 · Visa fulltext
Förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:6
Rubrik: Förordning (2016:6) om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
Omfattning: ändr. 3, 18 §§, bil.
Ikraft: 2016-02-15
Ändring, SFS 2018:1083
Rubrik: Förordning (2018:1083) om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:2076
Rubrik: Förordning (2018:2076) om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
Omfattning: ändr. 8, 12, 14, 16, 17, 18 §§, bil.
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2023:896
Rubrik: Förordning (2023:896) om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18 §§, bil.
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.