Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:250 · Visa fulltext
Industriutsläppsförordning (2013:250)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2013-06-18 överg.best.
Förarbeten: EUTL334/2010 s17, EUTL70/2012 s63, EUTL70/2012 s1, EUTL45/2013 s13, EUTL70/2013 s1
CELEX-nr: 32010L0075, 32012D0135, 32012D0134, 32013D0084, 32013D0163
Ändring, SFS 2013:504
Rubrik: Förordning (2013:504) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 16 §§
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: EUTL334/2010 s17
CELEX-nr: 32010L0075
Ändring, SFS 2014:230
Rubrik: Förordning (2014:230) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: nya 2 kap. 21, 22 §§, rubr. närmast före 2 kap. 21 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2016:833
Rubrik: Förordning (2016:833) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: nya 2 kap. 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 2 kap. 23, 25, 27 §§
Ikraft: 2016-08-15
Ändring, SFS 2016:1200
Rubrik: Förordning (2016:1200) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 4, 17, 21, 25 §§, rubr. närmast före 1 kap. 2 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2018:248
Rubrik: Förordning (2018:248) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: ändr. 2 kap. 27 §; nya 2 kap. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 §§, rubr. närmast före 2 kap. 29, 39 §§
Ikraft: 2018-05-17
Ändring, SFS 2018:536
Rubrik: Förordning (2018:536) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 24 §§
Ikraft: 2018-07-02
Ändring, SFS 2018:2006
Rubrik: Förordning (2018:2006) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: ny 1 kap. 2 a §
Ikraft: 2019-01-05
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2018:2118
Rubrik: Förordning (2018:2118) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: ändr. 1 kap. 28 §
Ikraft: 2019-01-11
Ändring, SFS 2019:613
Rubrik: Förordning (2019:613) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: nya 2 kap. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 §§, rubr. närmast före 2 kap. 41, 43, 53 §§
Ikraft: 2019-11-01
Ändring, SFS 2020:165
Rubrik: Förordning (2020:165) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: nya 2 kap. 55, 56 §§, rubr. närmast före 2 kap. 55 §
Ikraft: 2020-04-28
Ändring, SFS 2020:649
Rubrik: Förordning (2020:649) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2020:1183
Rubrik: Förordning (2020:1183) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:730
Rubrik: Förordning (2021:730) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: ändr. 2 kap. 46, 48 §§; nya 2 kap. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 §§, rubr. närmast före 2 kap. 57, 59 §§
Ikraft: 2021-07-20
Ändring, SFS 2022:34
Rubrik: Förordning (2022:34) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 17 §§, 2 kap. 43 §
Ikraft: 2022-02-04
Ändring, SFS 2022:947
Rubrik: Förordning (2022:947) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: nya 2 kap. 70, 71, 72 §§, rubr. närmast före 2 kap. 70 §
Ikraft: 2022-07-19
Ändring, SFS 2023:942
Rubrik: Förordning (2023:942) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: nya 2 kap. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 §§, rubr. närmast före 2 kap. 73, 79, 81 §§
Ikraft: 2024-02-01