Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:1007 · Visa fulltext
Förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:6
Rubrik: Förordning (2016:6) om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
Omfattning: ändr. 3, 18 §§, bil.
Ikraft: 2016-02-15
Ändring, SFS 2018:1083
Rubrik: Förordning (2018:1083) om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:2076
Rubrik: Förordning (2018:2076) om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
Omfattning: ändr. 8, 12, 14, 16, 17, 18 §§, bil.
Ikraft: 2019-01-01