Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:993 · Visa fulltext
Förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2013-02-01
Ändring, SFS 2016:459
Rubrik: Förordning (2016:459) om ändring i förordningen (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Ändring, SFS 2023:505
Rubrik: Förordning (2023:505) om ändring i förordningen (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 2, 5 §§; nya 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2023-08-02
Ändring, SFS 2023:552
Rubrik: Förordning (2023:552) om ändring i förordningen (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2023-10-25