Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:989 · Visa fulltext
Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2013-01-18 överg.best.
Ändring, SFS 2013:916
Rubrik: Förordning (2013:916) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:229
Rubrik: Förordning (2014:229) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 2014-05-15
Ändring, SFS 2015:124
Rubrik: Förordning (2015:124) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; ny 8 b §
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:570
Rubrik: Förordning (2015:570) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-10-20
Ändring, SFS 2016:862
Rubrik: Förordning (2016:862) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: upph. 8 b §
Ikraft: 2016-10-01
Ändring, SFS 2017:202
Rubrik: Förordning (2017:202) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ny 8 b §
Ikraft: 2017-04-04
Ändring, SFS 2017:803
Rubrik: Förordning (2017:803) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2019:637
Rubrik: Förordning (2019:637) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: upph. 8 b §
Ikraft: 2019-11-01
Ändring, SFS 2022:187
Rubrik: Förordning (2022:187) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: upph. 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast efter 10 §, rubr. närmast före 11 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 8 §§; nya 2 a, 4 a, 8 b §§
Ikraft: 2022-05-01
Ändring, SFS 2022:555
Rubrik: Förordning (2022:555) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:834
Rubrik: Förordning (2022:834) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: upph. 17 §; ändr. 2 a §; nya 11, 12, 13, 14, 14 a, 17 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2022-09-01
Ändring, SFS 2022:1183
Rubrik: Förordning (2022:1183) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ny 4 b §
Ikraft: 2022-07-25
Ändring, SFS 2023:613
Rubrik: Förordning (2023:613) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: nuvarande 8 a, 8 b §§ betecknas 8 b, 8 c §§; ny 8 a §
Ikraft: 2023-12-01