Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:989 · Visa fulltext
Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2013-01-18 överg.best.
Ändring, SFS 2013:916
Rubrik: Förordning (2013:916) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:229
Rubrik: Förordning (2014:229) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 2014-05-15
Ändring, SFS 2015:124
Rubrik: Förordning (2015:124) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; ny 8 b §
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:570
Rubrik: Förordning (2015:570) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-10-20
Ändring, SFS 2016:862
Rubrik: Förordning (2016:862) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: upph. 8 b §
Ikraft: 2016-10-01
Ändring, SFS 2017:202
Rubrik: Förordning (2017:202) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ny 8 b §
Ikraft: 2017-04-04
Ändring, SFS 2017:803
Rubrik: Förordning (2017:803) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2019:637
Rubrik: Förordning (2019:637) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
Omfattning: upph. 8 b §
Ikraft: 2019-11-01