Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:854 · Visa fulltext
Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:178, bet. 2012/13:AU5, rskr. 2012/13:53, EUTL327/2008 s9
CELEX-nr: 32008L0104
Ändring, SFS 2014:961
Rubrik: Lag (2014:961) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367
Ändring, SFS 2016:1273
Rubrik: Lag (2016:1273) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr. 2016/17:129
Ändring, SFS 2020:596
Rubrik: Lag (2020:596) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
Omfattning: ändr. 16 §; nya 12 a, 12 b, 14 a §§
Ikraft: 2020-07-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:150, bet. 2019/20:AU14, rskr. 2019/20:329, direktiv (EU) 2018/957
Ändring, SFS 2022:467
Rubrik: Lag (2022:467) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
Omfattning: upph. 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 2020:596
Ikraft: 2022-06-15
Förarbeten: Bet. 2021/22:TU15, rskr. 2021/22:303, direktiv 96/71/EG
Ändring, SFS 2022:839
Rubrik: Lag (2022:839) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
Omfattning: nuvarande 12 a, 12 b §§ betecknas 12 c, 12 d §§; ändr. 2, 14, 14 a, 16 §§; nya 12 a, 12 b §§
Ikraft: 2022-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365