Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:606 · Visa fulltext
Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelområdet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2012-11-01
Ändring, SFS 2013:915
Rubrik: Förordning (2013:915) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2019:226
Rubrik: Förordning (2019:226) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2019:1091
Rubrik: Förordning (2019:1091) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2022:1218
Rubrik: Förordning (2022:1218) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6 §§
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2023:113
Rubrik: Förordning (2023:113) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelområdet
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2023-04-15