Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:606 · Visa fulltext
Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelområdet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2012-11-01
Ändring, SFS 2013:915
Rubrik: Förordning (2013:915) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2019:226
Rubrik: Förordning (2019:226) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2019:1091
Rubrik: Förordning (2019:1091) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2022:1218
Rubrik: Förordning (2022:1218) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6 §§
Ikraft: 2022-08-01