Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:259 · Visa fulltext
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL287/2003 s1, EUTL396/2006 s1, EUTL353/2008 s1, EUTL309/2009 s1, EUTL161/2006 s1, EUTL286/2009 s1, EUTL190/2006 s1
CELEX-nr: 32003R1946, 32006R1907, 32008R1272, 32009R1107, 32006R0842,32009R1005, 32006R1013
Ändring, SFS 2012:863
Rubrik: Förordning (2012:863) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: nuvarande 7 kap. 8, 9, 10, 11 §§ betecknas 7 kap. 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före nuvarande 7 kap. 8 § sätts närmast före den nya 7 kap. 11 §, rubr. närmast före nuvarande 7 kap. 9 § sätts närmast före den nya 7 kap. 12 §; nya 7 kap. 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före den nya 7 kap. 8 §
Ikraft: 2013-01-02
Ändring, SFS 2013:270
Rubrik: Förordning (2013:270) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: upph. 5 kap. 4 §; ändr. 11 kap. 18 §, 12 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2013-06-18
Ändring, SFS 2014:240
Rubrik: Förordning (2014:240) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: nya 7 kap. 15, 16 §§, rubr. närmast före 7 kap. 15 §
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2014:1051
Rubrik: Förordning (2014:1051) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ny 11 kap. 16 a §, rubr. närmast före 11 kap. 16 a §
Ikraft: 2014-10-01
Ändring, SFS 2015:26
Rubrik: Förordning (2015:26) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. 11 kap. 13, 14 §§, rubr. närmast före 11 kap. 13 §; nya 11 kap. 8 a, 14 a §§
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2015:388
Rubrik: Förordning (2015:388) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: upph. 8 kap.; ny 8 kap.
Ikraft: 2015-07-16
Ändring, SFS 2016:861
Rubrik: Förordning (2016:861) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: nya 2 kap. 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 kap. 4 §
Ikraft: 2016-10-01
Ändring, SFS 2016:1130
Rubrik: Förordning (2016:1130) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: upph. 9 kap.; nytt 9 kap.
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2016:1305
Rubrik: Förordning (2016:1305) om ändring i förordningen (2016:1130) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. 9 kap. 17, 18, 19, 20, 21 §§ i 2016:1130, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2016:1130
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:883
Rubrik: Förordning (2017:883) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. rubr. till 9 kap.; ny 9 kap. 22 §, rubr. närmast före 9 kap. 22 §
Ikraft: 2017-11-01
Ändring, SFS 2018:123
Rubrik: Förordning (2018:123) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. 12 kap. 5 §
Ikraft: 2018-03-27
Ändring, SFS 2018:634
Rubrik: Förordning (2018:634) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: nya 7 kap. 17, 18 §§, rubr. närmast före 7 kap. 17 §
Ikraft: 2018-09-03
Ändring, SFS 2018:1380
Rubrik: Förordning (2018:1380) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: upph. 7 kap. 6, 7, 11 §§, 10 kap. 1 §, rubr. närmast före 7 kap. 6, 11 §§, 10 kap. 1 §; ändr. 7 kap. 12, 13, 14 §§, rubr. till 10 kap.
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2018:1467
Rubrik: Förordning (2018:1467) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: nya 11 kap. 19, 20 §§, rubr. närmast före 11 kap. 19, 20 §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2018:1645
Rubrik: Förordning (2018:1645) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: upph. 10 kap. 3, 4 §§, rubr. närmast före 10 kap. 2 §; nuvarande 10 kap. 2 § betecknas 10 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 2 §, nya 10 kap. 1 §, rubr. till 10 kap., rubr. närmast före nya 10 kap. 1 §
Ikraft: 2018-12-06
Ändring, SFS 2020:690
Rubrik: Förordning (2020:690) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: upph. 11 kap. 8 a, 13 §§; ändr. 8, 9, 10, 11 §§; ny 11 kap. 8 b §
Ikraft: 2020-08-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2020:1300
Rubrik: Förordning (2020:1300) om ändring i förordningen (2018:1467) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: utgår 11 kap. 20 §, rubr. närmast före 11 kap. 20 § i 2018:1467
Ändring, SFS 2021:1009
Rubrik: Förordning (2021:1009) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: nuvarande 11 kap. 19 §, betecknas 11 kap. 21 §; ändr. 1 kap. 2 §, den nya 11 kap. 21 §, rubr. till 11 kap.; nya 11 kap. 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§, rubr. närmast före 11 kap. 22, 25, 28, 29, 31, 32 §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/904
Ändring, SFS 2021:1010
Rubrik: Förordning (2021:1010) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. 11 kap. 22, 30, 33 §§
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/904
Ändring, SFS 2022:290
Rubrik: Förordning (2022:290) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ny 8 kap. 9 a §
Ikraft: 2022-06-01
Ändring, SFS 2022:925
Rubrik: Förordning (2022:925) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: upph. 7 kap. 13, 14 §§, 8 kap. 15 §, 11 kap. 18 §; ändr. 8 kap. 14 §, 10 kap. 1 §, 12 kap. 4 §
Ikraft: 2022-07-19
Ändring, SFS 2022:1305
Rubrik: Förordning (2022:1305) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: upph. 11 kap. 12 §, rubr. närmast före 11 kap. 12 §; ändr. 11 kap. 14, 14 a, 20 §§; nya 11 kap. 19 a, 20 a, 20 b, 21 a, 34, 35, 36, 37, 38 §§, rubr. närmast före 34 §
Ikraft: 2022-08-08 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1309
Rubrik: Förordning (2022:1309) om ändring i förordningen (2021:1009) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. 11 kap. 19, 21 §§ i 2021:1009
Ändring, SFS 2022:1420
Rubrik: Förordning (2022:1420) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ny 11 kap. 12 §, rubr. närmast före 11 kap. 12 §
Ikraft: 2022-09-29
Ändring, SFS 2022:1421
Rubrik: Förordning (2022:1421) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: upph. 11 kap. 12 §, rubr. närmast före 11 kap. 12 §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2023:128
Rubrik: Förordning (2023:128) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. 7 kap. 17, 18 §§
Ikraft: 2023-05-01
Ändring, SFS 2023:138
Rubrik: Förordning (2023:138) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: upph. 11 kap. 16 §; nuvarande 11 kap. 16 a § betecknas 11 kap. 16 §; ändr. 11 kap. 15 §, den nya 11 kap. 16 §, rubr. närmast före 11 kap. 16 a § sätts närmast före 11 kap. 16 §; nya 11 kap. 15 a, 21 b, 21 c, 21 d §§, rubr. närmast före 11 kap. 21 b §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:745
Rubrik: Förordning (2023:745) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: upph. 9 kap. 22 §, rubr. närmast före 9 kap. 22 §
Ikraft: 2024-01-02 överg.best.
Ändring, SFS 2023:933
Rubrik: Förordning (2023:933) om ändring förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ny 3 kap. 4 §
Ikraft: 2024-08-01
Ändring, SFS 2023:935
Rubrik: Förordning (2023:935) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: nya 7 kap. 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 7 kap. 19 §
Ikraft: 2024-02-01