Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:994 · Visa fulltext
Förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2013-02-01
Ändring, SFS 2016:1001
Rubrik: Förordning (2016:1001) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 2 §
Ikraft: 2017-01-01