Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:854 · Visa fulltext
Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:178, bet. 2012/13:AU5, rskr. 2012/13:53, EUTL327/2008 s9
CELEX-nr: 32008L0104
Ändring, SFS 2014:961
Rubrik: Lag (2014:961) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367
Ändring, SFS 2016:1273
Rubrik: Lag (2016:1273) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr. 2016/17:129
Ändring, SFS 2020:596
Rubrik: Lag (2020:596) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
Omfattning: ändr. 16 §; nya 12 a, 12 b, 14 a §§
Ikraft: 2020-07-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:150, bet. 2019/20:AU14, rskr. 2019/20:329, direktiv (EU) 2018/957
Ändring, SFS 2022:467
Rubrik: Lag (2022:467) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
Omfattning: upph. 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 2020:596
Ikraft: 2022-06-15
Förarbeten: Bet. 2021/22:TU15, rskr. 2021/22:303, direktiv 96/71/EG
Ändring, SFS 2022:839
Rubrik: Lag (2022:839) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
Omfattning: nuvarande 12 a, 12 b §§ betecknas 12 c, 12 d §§; ändr. 2, 14, 14 a, 16 §§; nya 12 a, 12 b §§
Ikraft: 2022-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365