Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:847 · Visa fulltext
Förordning (2011:847) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: EUTL120/2009 s5
CELEX-nr: 32009L0033
Upphävd: 2022-06-01
Ändring, SFS 2013:786
Rubrik: Förordning (2013:786) om ändring i förordningen (2011:847) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013-12-01
Ändring, SFS 2022:315
Omfattning: upph.