Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:686 · Visa fulltext
Förordning (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2014:1070
Rubrik: Förordning (2014:1070) om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:894
Rubrik: Förordning (2017:894) om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 2018-07-02 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1508
Rubrik: Förordning (2018:1508) om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18: UbU25, rskr. 2017/18:331
Ändring, SFS 2021:1341
Rubrik: Förordning (2021:1341) om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
Omfattning: upph. 13, 14 §§, rubr. närmast före 8 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 1, 2, 3, 9 §§, rubr. närmast efter 3 §; nya 1 a, 1 b, 8 a, 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 1 a, 4, 5, 9 a, 9 b, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast efter 7 §
Ikraft: 2022-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2024:167
Rubrik: Förordning (2024:167) om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
Omfattning: ändr. 1, 1 b §§; ny 1 c §
Ikraft: 2024-07-01