Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:124 · Visa fulltext
Förordning (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2011:1235
Rubrik: Förordning (2011:1235) om ändring i förordningen (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2020:840
Rubrik: Förordning (2020:840) om ändring i förordningen (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2020-11-12 överg.best.
Ändring, SFS 2021:849
Rubrik: Förordning (2021:849) om ändring i förordningen (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys
Omfattning: ändr. 4, 11 §§; ny 13 §
Ikraft: 2021-10-12