Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1039 · Visa fulltext
Tillkännagivande (2011:1039) av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet UR
Ikraft: 2011-10-11
Förarbeten: EUTL134/2004 s1, EUTL216/2009 s76, EGTL134/2004 s114, EGTL340/2002 s1
CELEX-nr: 32004L0017, 32009L0081, 32004L0018, 32002R2195
Upphävd: 2016-12-16
Ändring, SFS 2016:1227
Omfattning: upph.