Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:769 · Visa fulltext
Förordning (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Jfr prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Ändring, SFS 2010:1927
Rubrik: Förordning (2010:1927) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113
Ändring, SFS 2012:923
Rubrik: Förordning (2012:923) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 15 §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:10
Rubrik: Förordning (2013:10) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2013-03-01
Ändring, SFS 2014:181
Rubrik: Förordning (2014:181) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier
Omfattning: ändr. 4 §; nya 4 a, 5 a §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2014-05-15
Ändring, SFS 2014:1584
Rubrik: Förordning (2014:1584) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 1, 2, 8, 16, 19 §§; nya 9, 9 a, 17 a §§, rubr. före 7 §, närmast före de nya 9, 9 a, 17 a §§, rubr. närmast efter 9 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2019:638
Rubrik: Förordning (2019:638) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2020-01-01