Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:523 · Visa fulltext
Skyddsförordning (2010:523)
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1228
Rubrik: Förordning (2014:1228) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)
Omfattning: ändr. 14, 15 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:322
Rubrik: Förordning (2016:322) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2016:671
Rubrik: Förordning (2016:671) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)
Omfattning: ändr. 2, 13, 14 §§
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2018:666
Rubrik: Förordning (2018:666) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:1169
Rubrik: Förordning (2019:1169) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)
Omfattning: ändr. 2, 3, 14 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:788
Rubrik: Förordning (2020:788) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)
Omfattning: ändr. 2, 13, 14 §§
Ikraft: 2020-10-15
Ändring, SFS 2021:963
Rubrik: Förordning (2021:963) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2021-12-01