Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:2021 · Visa fulltext
Förordning (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2011-01-15 överg.best.
Ändring, SFS 2012:733
Rubrik: Förordning (2012:733) om ändring i förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2018:1507
Rubrik: Förordning (2018:1507) om ändring i förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18: UbU25, rskr. 2017/18:331