Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1922 · Visa fulltext
Förordning (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2011-05-01
Ändring, SFS 2014:182
Rubrik: Förordning (2014:182) om ändring i förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk
Omfattning: ändr. 5 §; nya 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2014-05-15
Ändring, SFS 2016:1331
Rubrik: Förordning (2016:1331) om ändring i förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk
Omfattning: ändr. 10, 14 §§
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2018:255
Rubrik: Förordning (2018:255) om ändring i förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk
Omfattning: ändr. 2, 10, 17 §§
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2021:1275
Rubrik: Förordning (2021:1275) om ändring i förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk
Omfattning: upph. 8, 9, 10, 11, 12, 14 §§, rubr. närmast före 8, 9 §§; ändr. 1, 2, 17 §§
Ikraft: 2022-01-01