Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1922 · Visa fulltext
Förordning (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2011-05-01
Ändring, SFS 2014:182
Rubrik: Förordning (2014:182) om ändring i förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk
Omfattning: ändr. 5 §; nya 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2014-05-15
Ändring, SFS 2016:1331
Rubrik: Förordning (2016:1331) om ändring i förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk
Omfattning: ändr. 10, 14 §§
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2018:255
Rubrik: Förordning (2018:255) om ändring i förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk
Omfattning: ändr. 2, 10, 17 §§
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2021:1275
Rubrik: Förordning (2021:1275) om ändring i förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk
Omfattning: upph. 8, 9, 10, 11, 12, 14 §§, rubr. närmast före 8, 9 §§; ändr. 1, 2, 17 §§
Ikraft: 2022-01-01